Søstre får erstatning 31 år etter at daværende E18 delte eiendommen deres

Eierne av et gårdsbruk på Nystrand får erstatning, 31 år etter at daværende E18 delte eiendommen deres.