Starter prosjekt til 85 millioner i Sverresgate

85 millioners ombygging av Sverresgate starter opp.