Stiftelse reagerer mot nytt kontorbygg

Også sanitetsstiftelse er på hæla på grunn av plan for nytt kontorbygg på nabotomta.