Storvand fikk ny rapport om misligheter i kommunen: – Dette er underlig

Storvand stiller seg undrende til at det verken er misligheter eller korrupsjon i Porsgrunn kommune.