Sykehusbøtene oppe i 1,6 millioner på 9 måneder

Antall bøter kommunen må betale til sykehuset øker mye.