De resterende gang- og sykkelveiene blir tatt etter som man tar område for område, ifølge Birgitte Finne Høifødt, kommunikasjonsansvarlig i Bypakke Grenland.

Hun forteller i en pressemelding at prosjektet forsterket vintervedlikehold, som inkluderer feiing om våren, er et bypakkesamarbeid mellom Skien og Porsgrunn kommune, samt Statens vegvesen. Tiltaket er delfinansiert av statlige belønningsmidler.

Målet er å utvide sykkelsesongen, slik at flere kan sykle hele året.

Ifølge Bypakke Grenland har det vært en dobling av antall vintersyklister på landsbasis de siste årene.

I Porsgrunn og Skien skal totalt 56 mil med vei, gangvei og fortau sopes, og bare i Porsgrunn skal det sopes opp 1500 tonn grus.

«Fjerning av grus og sand er viktig for å redusere antall sykkelulykker. Mye grus på sykkelveiene er også enn grunn til at folk kvier seg for å ta fram sykkelen», skriver Bypakke Grenland.