– Ta imot 30 flyktninger i 2020

NAV-LEDER: Grunde Grimsrud koordinerer flyktningene.

NAV-LEDER: Grunde Grimsrud koordinerer flyktningene. Foto:

Porsgrunn anmodes om å ta imot 30 flyktninger i 2020.

DEL

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) har sendt brev til Porsgrunn kommune der antallet flyktninger spesifiseres.

– Bosetting er første steg i integreringsprosessen, og rask bosetting er avgjørende for raskere oppstart av kvalifiserings- og integreringsløpet i en kommune. Kommunene gjør en god innsats for å legge til rette for rask bosetting og kvalifisering av flyktninger, slik at flere kan delta i arbeid og samfunnsliv. Hvert år anmoder IMDi aktuelle kommuner om å bosette et bestemt antall flyktninger kommende år, på bakgrunn av nasjonale prognoser for behovet for bosetting, opplyser IMDi.

Nedgang

NAV la i 2018 fram disse tallene for mottatte flyktninger i Porsgrunn:

• 2015: Bosatt 77 flyktninger, av dem 26 på familiegjenforening

• 2016: Bosatt 99 flyktninger, inkludert familiegjenforening

• 2017: Bosatt 106 flyktninger, 33 familiegjenforeninger

I fjor ble Porsgrunn bedt om å ta imot 35.

– IMDi ber om at 3 av de 30 plassene blir benyttet til bosetting av enslige mindreårige under 15 år, skriver direktoratet.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken