Travle med trafikksikring

TRAVLE: Bjørn Roger Aanesen og Co.

TRAVLE: Bjørn Roger Aanesen og Co. Foto:

Flere kommuneansatte har travle dager med å besvare henvendelser om kommunale veier som beboerne mener er trafikkfarlige.

DEL

Hele kommunen rundt er det beboere som mener at veiene ikke er tilfredsstillende sikret, ikke minst gjelder dette veier som benyttes av barn til og fra skolen. Henvendelsene kommer i all hovedsak til Bjørn Roger Aanesen (bildet) og Tom Eikeng i avdelingen for bydrift. De har det travelt nå om dagen for å svare opp alle henvendelsene. Bare torsdag var det fire brev fra de to til beboere som har henvendt seg om manglende trafikksikkerhet i veiene der de bor.

Svarene har gått til beboere i Lagmannsgata, Rønningvegen, Bjørndalsvegen og Stadionvegen. Det er forskjellige årsaker til at beboerne mener det er trafikkfarlig i gata der de bor. Men mange går faktisk på at det er for mange som lar hekker og trær gro helt over styr. I fortvilelse over slike tilstander skriver en av beboerne at det ligger et ubebodd hus i hans gate, der ingen steller hekker og trær.

– Huseieren bryr seg ikke om å gjøre noe med dette, men jeg håper kommunen kan ta affære. Det vil være av stor betydning for sikkerheten for alle som ferdes i gata, ber han pent.

Svarene fra bydrift er at de skal se på sakene, og se om det er mulig å gjøre noe.


Artikkeltags