Trekker innsigelse i Langangen

MINDRE: Konsulent opplyser i innspill til kommunen at næringsområdet er redusert med rundt 26.000 kvm etter innsigelse som gjelder naturmangfold og hule eiker.

MINDRE: Konsulent opplyser i innspill til kommunen at næringsområdet er redusert med rundt 26.000 kvm etter innsigelse som gjelder naturmangfold og hule eiker.

Innsigelse er ryddet av veien på Lønnebakke, men mer gjenstår.

DEL

Fylkesmannen har varslet at innsigelse mot inngrep mot naturmangfold på nytt næringsområde på Lønnebakke i Langangen er trukket etter at de har vurdert tilsendte «landskapsmodeller som viser konsekvenser av ulike alternative løsninger».

– Fylkesmannen v/miljøverndirektøren bekrefter at innsigelsen til tema naturmangfold trekkes, på vilkår av at kommunen endrer planen slik at størstedelen av kollen med hule eiker av A-verdi blir bevart. Denne avgrensingen vil også gi en best mulig landskapstilpasning for bevaring av denne utvalgte naturtypen, mener Fylkesmannen.

De presiserer at de ikke har trukket innsigelser som gjelder ATP/handel på det nye næringsområdet.

Artikkeltags