UMB-leder: – Må ta dette til etterretning

Trond Ingebretsen (Ap) er leder i utvalg for miljø og byutvikling (UMB). Han sier at de må ta Fylkesmannens vedtak til etterretning, og lære av ordlyden i vedtaket.