– Vi må selge huset dersom barnehagen blir lagt ned

Styreleder i diakoniutvalget i Porsgrunn menighet, Gry Valle, sier at dersom Hjerterommet barnehage blir lagt ned, så må de selge menighetshuset på Vestsida.