Vil bruke 1,2 millioner på å sikre ni veier

Einar Barosen i kommunens avdeling for byutvikling har søkt fylkeskommunen om støtte til ni sikre tiltak i Porsgrunn.

Einar Barosen i kommunens avdeling for byutvikling har søkt fylkeskommunen om støtte til ni sikre tiltak i Porsgrunn.

Av

Kommunen har lagt slagplan for sikring av skoleveier i 2018. Det største tiltaket er nytt fortau i Hovenga til en halv million kroner.

DEL

Kommunen har nå søkt fylkeskommunen om Aksjon skolevei-midler. Søknadsbeløpet lyder i år på 1,2 millioner kroner. Det mest kostbare tiltaket er etablering av fortau i Idunns vei bak Hovengasenteret. Fortauet er beregnet til å koste 550.000 kroner.

– I planen legges det til rette for å bygge fortau langs veien. Vegen ligger nær Borge skole og blir benyttet som skolevei. Etter at Slottsbrugate ble stengt har trafikken i flere av gatene på Hovenga fått økt trafikk. Etablering av fortau i Idunns vei vil innebære en bedring av trafikksikkerheten for skolebarna og andre myke trafikanter på denne strekningen, skriver Einar Barosen kommunens avdeling for byutvikling i søknaden.

Veien er bred nok til at man kan etablere et 2 meter bredt fortau. Det vil medøre en samlere kjørebane.

– Smalere kjørebane vil normalt også bety redusert kjørehastighet, skriver Barosen.

Trafikksikkerhetstiltakene for 2018 er behandlet av politikerne i utvalg for miljø og byutvikling. I tillegg til fortau i Idunns veg har de vedtatt åtte andre tiltak. Disse er:

• 150.000 til oppstramming av kryss i Solumsgate/Moldhaugvegen.

• 100.000 til oppstramming av kryss i Flåttenlia/Hesteskoen.

• 60.000 til å skape bedre siktforhold for fotgjengere i Pansveg/Rosevegen.

• 50.000 til oppstramming av kryss i Gravaåsen/Lundedalen.

• 50.000 til autovern ved Melkeveien barnehage.

• 50.000 til å stenge innkjøring til nedlagt bussholdeplass ved Hovettunet barnehage.

• 20.000 til etablering av rundkjøring i Storvegen (Tangen-krysset).

– Etter vårt skjønn vil alle disse tiltakene bidra til en ytterligere sikring av skoleveiene og trafikkforholdene rundt flere av skolene og idrettsanleggene i kommunen, skriver Barosen.

Enda flere veier kan bli oppgradert dersom det viser seg at tiltakene blir billigere å utføre enn først antatt. Dette innebærer blant annet utbedring av fortauet i Setrevegen ved Sjøloftet i Brevik, og fartsdempende tiltak i Grønlivegen. Samt skilting av noen forkjørsveier.

Artikkeltags