Det skal settes stålspunt for å oppgradere kaiområdet og sikre mot framtidig utglidning. Tiltaket skal gjennomføres høsten 2017 fram til 15. mai 2018, skriver direktoratet i et nytt vedtak. Søknaden har vært på høring i Porsgrunn kommune og Fylkesmannen i Telemark.