Kantina går med underskudd – usikker framtid for de ansatte

Studentsamskipnaden kan ikke lenger forsvare driften av skolekantinene på Porsgrunn videregående skole. Hva som skjer med de ansatte når de trekker seg ut er fortsatt uavklart.