Porsgrunnsmann tatt for fyllekjøring i Drangedal

En porsgrunnsmann forårsaket trafikkuhell og fikk lettere skader da han fyllekjørte. Nå er han dømt til fengsel og bot på over 50.000 kroner.

DEL

Mannen i begynnelsen av 50-årene ble tatt for fyllekjøringen i Drangedal. Ifølge tingretten forårsaket han et trafikkuhell hvor han selv fikk lettere skader, bilen ble påført store materielle skader. Det viste seg at han hadde promille på 1,94. I midten av mars måtte han møte i Nedre Telemark tingrett, hvor han var siktet for forholdet.

– Siktede domfelles for en farefull kjøring i ruspåvirket tilstand. Kjøringen fant sted over en lang strekning og siktedes promille var høy. Det er videre et skjerpende moment at kjøringen endte med trafikkuhell, skriver retten.

Forholdet fant sted i september. Porsgrunnsmannen avga en uforbeholden tilståelse i retten. Påtalemyndigheten foreslp at straffen ble satt til fengsel i 25 dager, samt en bot på 85.000 kroner. Boten ble redusert til 55.000 kroner da påtalemyndigheten hadde brukt domfeltes likningsattest fra 2017 som utgangspunkt. Retten fant det rikti å ta utgangspunkt i hans brutto månedsinntekt i 2019, som er noe lavere enn hva den var for to år siden. han ble dømt til fengsel i tråd med påtalemyndighetens påstand og mister lappen i tre år.

Artikkeltags