Striden har pågått i 20 år, nå er Tangenvegen i rettsapparatet igjen - krangel om vei og bom

Striden om Tangenvegen til Kotøya har pågått i minst 20 år og er fortsatt ikke over. Nå foreligger nytt saftig brev fra advokat.