– Vi har fått inn et parti biogjødsel som vi deler ut til innbyggerne i Grenland, som en takk for god kildesortering. Biogjødselen kan hentes gratis på en av servicesentrene eller gjenvinningsstasjonene. Det er en kanne per husstand. Vi deler ut så lenge beholdningen rekker, skriver RiG på sine nettsider.

De opplyser at matavfallet som kildesorteres blir til verdifull biogjødsel og klimavennlig biogass til blant annet busser og renovasjonsbiler. Biogjødselen er også en fullverdig bærekraftig gjødsel som er 100 prosent biologisk, laget av matavfall og husdyrgjødsel.

Biogjødselen er miljøvennlig, og har god og direkte effekt på plantene.

– Vi deler nå ut kanner med biogjødsel gratis på gjenvinningsstasjonene (Bjorstaddalen, Eik, Rødmyr og Pasadalen) og på servicesentrene i Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Det er begrenset opplag, så her er det førstemann til mølla, sier daglig leder Anne Berit Steinseth i Renovasjon i Grenland.