Fylkesveier har fått nye nummer

Artikkelen er over 1 år gammel

– Årsaken til at det er nødvendig med nye nummer på en del fylkesveger, er at samme vegnummer kan gå igjen i flere fylker.