Slutter som konsernsjef i Skagerak Energi

Knut Barland slutter som konsernsjef i Skagerak Energi etter 11 år i sjefsstolen.