Denne uka kunne PD fortelle at Stridsklev ungdomsskole innfører mobilforbud. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen støtter forbudet, ettersom det gir elevene økt konsentrasjon i klasserommet. Fredag tok PD en ringerunde til rektorstanden i Porsgrunn for å undersøke om de vurderer liknende tiltak. Verken Kjølnes-, Heistad- eller Tveten ungdomsskole ønsker å følge Stridsklevs eksempel. Kjølnes-rektor Kjell Karlsrud mener et slik forbud bidrar til å bremse utviklingen.

– Jeg ser ikke helt poenget med et mobilforbud. Skolene i Porsgrunn er med i en digital utvikling. Målet med en slik utvikling er økt læringseffekt. Derfor synes jeg et forbud er feil vei å gå.

Lærere ved både Kjølnes og Heistad skal ha tatt i bruk appen «Kahoot» i undervisningssammenheng. Assisterende rektor ved Heistad ungdomsskole, Bjørn Morgan Hansen, mener mobilen har mange nyttige funksjoner.

– Selv om mobilen ikke er blitt en systematisert del av undervisningen, tror jeg vi hadde gått glipp av mye dersom vi utelukket den helt.

Karlsrud mener smarttelefonen er med på å heve elevenes digitale kompetanse. Og forteller at skolene må henge med.

– Men det er ikke gitt at alle elever har en smarttelefon. Derfor skal vi nå utstede iPader, eller PC-er. Dette utstyret har mange av de samme funksjonene som en smarttelefon. Stopper vi telefonen, kan elevene uansett bruke dette utstyret i stedet. Derfor er et forbud lite logisk.

Samtlige skoler praktiserer regelen om at mobilen skal verken sees eller høres i klasserommet. I friminuttene er det fritt fram. Porsgrunnsrektorene har observert at det touches og skrolles en god del. Men føler ikke at dette er et problem når det skjer utenfor klasserommet.

– Selv om alle elevene har mobiltelefon, er mitt inntrykk at de fleste er opptatt med andre ting. Enten det er ballspill eller annet samvær, sier Tveten-rektor Kirsten Hansen.

Det har ikke lyktes PD å finne ut hvordan Vestsiden oppvekstsenter stiller seg til et eventuelt mobilforbud.