Avdekket flest brudd på ulovlig overvåking

Resultatene fra LOs sommerpatrulje viser at det er 16,2 prosent brudd i Telemark. De fleste av disse handler om ulovlig overvåking.