Bitta er på plass – men hva med resten?

Nedre del av Storgata er rustet opp for store beløp, men foreløpig er det lite aktivitet litt lenger opp i Hammondgården – så vidt PD bekjent.