Det florerer av dem i sentrum – men disse damene peker seg ut: – Har gjort oss godt

– Vi ser forandringer til det bedre, og håper omleggingen gjør at vi kan være med lengre.