Et litt annerledes sykkelverksted på plass i byen: – Vi måtte komme oss mer sentralt

Thomas Fjeldstad tar hånd om sykkelen din, men har som prosjektleder for det nyoppstarta verkstedet en større oppgave med å inkludere og tilrettelegge.