Fortsatt full produksjon - i kjelleren

Selv om det gamle drivhuset og gartneriet blir revet i disse dager, sørger en provisorisk ordning i boligen på tomta for at det er full produksjon hele tida.