Avtale var sagt opp, fikk forsikringssjokk

11 freda bygg på bymuseet og sjøfartsmuseet sto plutselig uten forsikring. Stiftelse måtte kaste seg rundt.