Klager på lite omsorg, rot, feil og språk

Pasientombudet i Telemark vil ha mer åpenhet i helsevesenet, og legger fram ny rapport.