Mørke tall for Telemark hva angår narkotikautløste dødsfall: Topper statistikken

I Porsgrunn kommune døde 7 personer av overdose i 2018. På landsbasis utgjør det 2,6 prosent, eller 1 av 40.