NHO-direktør: Et godt budsjett for arbeidsplasser

NHO-sjef Nikolai Boye gleder seg spesielt over regjeringens fjerning av maskinskatt.

NHO-sjef Nikolai Boye gleder seg spesielt over regjeringens fjerning av maskinskatt.

Av

NHO-direktør i Telemark, Nikolai Boye, er godt fornøyd med statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag. Han peker spesielt på fjerning av maskinskatten som et tydelig signal på at regjeringen vil legge til rette for flere arbeidsplasser.

DEL

– Dette er et godt budsjett for Norge, Telemark og norsk næringsliv. Fjerning av maskinskatten viser at regjeringen ønsker å legge til rette for arbeidsplasser, sier Boye, som mener pasienten nå er friskmeldt.

Han mener norsk økonomi er i rimelig god forfatning, og syns det er bra at veksten i oljepengebruk reduseres.

– Det var riktig å bruke ekstra oljepenger da deler av norsk økonomi slet. Men nå er tiden her for å avslutte det som var ment å være midlertidige tiltak.

Maskinskatten fjernes

Boye opplyser i en pressemelding at NHO er svært fornøyd med at skatten på maskiner og produksjonsutstyr foreslås fjernet.

– Denne uforutsigbare skatten er et hinder for nyetableringer og en stor ulempe for etablerte bedrifter. Den kan gjøre at utenlandske bedrifter velger bort Norge, blant annet at store IT-giganter ikke legger datasentre hit. Små og store industrianlegg er en fordel for kommunene, fordi de gir arbeidsplasser og økt etterspørsel for lokale bedrifter.

NHO vender også tommelen opp for at skatteforliket følges opp, ved at selskapsskattesatsen reduseres til 23 prosent og at verdsettelsen av arbeidende kapital gis en rabatt på 20 prosent, som grunnlag for formuesskatten.

– Vi er dessuten fornøyd med at satsingen på samferdsel fortsetter og at en ambisiøs Nasjonal Transportplan følges opp på en god måte. Det fremmer vekst og omstilling og er viktig for bedrifter over hele Telemark. Det er også positivt at satsingen på Nye Veier fortsetter i henhold til opptrappingsplanen. Dette er i samsvar med effektiviseringen av offentlig sektor, sier Boye.

NHO er også opptatt av karbonlagring, og mener det er svært viktig at dette arbeidet blir realisert.

Men når det kommer til kompetanse, innovasjon og forskning, er ikke NHO sikker på om innsatsen er god nok.

– Det er dette som skal skape arbeidsplasser og sikre velferden fremover. I tillegg trenger vi et løft når det gjelder utstyr i yrkesopplæringen. Dette er en gruppe arbeidstakere som er etterspurt i bedriftene, men da må de ha den nødvendige og oppdaterte kompetansen, sier Boye, som også mener økningen i momsen fra 10 til 12 prosent er uheldig for reiseliv- og transportnæringen.

– Med små marginer i mange virksomheter, særlig i reiseliv, så kan dette gå utover arbeidsplasser i Telemark.

Artikkeltags