– Viktig at utbygger vurderer flomfare

Artikkelen er over 1 år gammel

Fylkesmannen i Telemark og Vestfold påpeker at det går faresone for flom gjennom planlagt boligfelt på Heistad.