– Viktig at utbygger vurderer flomfare

Fylkesmannen i Telemark og Vestfold påpeker at det går faresone for flom gjennom planlagt boligfelt på Heistad.