Robbet pensjonister mens de sov - avslørt etter bråk på PP-senteret

Full av tabletter brøt en 19-åring seg inn i to omsorgsboliger på Vestsida. Men han ble avslørt under en ransaking på PP-senteret senere på dagen.