– Dette tilsvarer om lag 40 plasser

Artikkelen er over 1 år gammel

Kunnskapsdepartementets ønske om mer bærekraftige utdanninger gjør at Universitetet i Sørøst-Norge går sammen om nye studieretninger innen masterutdanningen i Samfunn og Helse.