– Sånn kan kommunen redusere lekkasjer i vannledningsnettet

Gjennom en bacheloroppgave har fire studenter på USN sett på hvordan kommunen kan redusere lekkasjene i vannledningsnettet. Svaret mener de ligger i moderne teknologi.