Her skal de bo i stålcontainere

På et jorde på Vallermyrene skal kommunen bygge 4 rusboliger, men boligene må fjernes etter fem år.

Artikkeltags