Ny skjerpelse mot nedbygging av strandsonen

Beskyttelse av strandsonen er for svak og nå kommer innskjerping.