Boliger til drøyt fire millioner skal bygges bak tribunen på Pors: – Planlegger mot barnefamilier

Allerede ved påsketider kan nye rekkehusleiligheter i Fredbovegen bli lagt ut for salg.