Naboene fortviler fortsatt over forsøpling i Knarrdalstrand: – Noen må ta affære

Vestsiden Fellesskap har henvendt seg til kommunen og til Fylkesmannens miljøavdeling og bedt om at det blir grepet inn mot det de omtaler som forsøpling på tomta der Knarrdalstrand Slip holdt til i en årrekke.