Slipper fengsel etter brutalt veskeran

21-åringen som ranet en 93 år gammel dame på Vestsida ble dømt til samfunnsstraff.