Det melder Herøya Industripark på sine nettsider.

– Yara Technology Center (YTC) har gjennomført en ny stor rekrutteringsbølge. Mer enn 20 nye ingeniører fra inn- og utland, fra olje- og industrisektoren, er på plass. De topper YTC-laget på Herøya som nå teller 108 teknologer og prosjektfolk fra 29 nasjoner. En betydelig økning fra forrige rekrutteringsbølge i 2011/12, skriver de.

Flere med doktorgrad, og flere kvinner, har fått jobb. Ifølge Odd-Arne Lorentsen og Geir Sundmark henger rekrutteringen sammen med omfanget og oppgavene de skal løse.

– Det er mye som skal gjøres, og vi får nødvendige penger, ressurser og spennende oppgaver. Nå er det veldig moro å jobbe her, sier Lorentsen og Sundmark til HIPs kommunikasjonsavdeling.

Jobben til forskerne i YTC er å gi innspill og finne løsninger på gjødselprodusentens ambisjon.

– Det betyr at produksjon skal økes samtidig som miljøavtrykket og energiforbruket skal reduseres. Vi skal bidra til bærekraftig gjødselproduksjon.

På kort sikt (2020) ser vi på hvordan vi kan gjøre forbedringer i produksjonen. På lengre sikt (2030) ser vi på løsninger for å framstille gjødsel fra fornybar energi og ikke fra naturgass.