Stenger Porsgrunnsbrua

Mandag kveld stenger Porsgrunnsbrua. Da starter arbeidene med PP-krysset for fullt.