I går ble Fylkesmannens miljøvernavdeling gjort oppmerksom på at en representant for arten Liten Salamander er observert i området. Salamanderen er så sjelden at den har status som «nær truet». Det betyr at den er rødlistet. Salamander-alarmen ljomer bare et par dager før reguleringsplanen for Frednesøya, Down Town-området og nedre bydel skal behandles i bystyret. Observasjonen ble gjort i fjor sommer av naturfotograf Ynge Ask.

– Salamanderen ble observert bare en meter fra der det planlegges en ny bru. Sundjordet vel har tatt kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling med krav om at naturverdiene i Sundjordkanalen blir vurdert grundig i forbindelse med byggeplanene, sier velforeningens leder Knut Fjellvang.

– Hvorfor har dere ikke meldt fra dette før? – Vi har ikke fått vite det før nå, sier Knut Fjellvang.

– Tror dere virkelig at dette kan stanse planene?

– Det kan i hvert fall føre til at man må være mer forsiktig med hensyn til hvor man legger veien. Kanskje vi nå kan få flyttet den lengre bort fra kanalen, sier Knut Fjellvang.

Det ser foreløpig ut til at politikerne sier nei til bru over kanalen, med tilhørende herjinger i Sundjordetkanalen. Men selv det andre alternativet, den såkalte PK-løsningen, kan føre til rystelser i amfibienes rike, tror Fjellvang. Overingeniør Einar Barosen er ansvarlig for å sy sammen reguleringsplanen. Han hadde ikke hørt salamanderhistorien da PD tok kontakt i går ettermiddag.

– Dette er det ikke kommet noe innspill til oss om. Saken vil gå sin gang, og så får vi eventuelt tilpasse planen etterpå, sier Barosen.