Satser på det store<br/> lakseeventyret

Av
Artikkelen er over 12 år gammel

Skitt fiske, alle sammen: Nå skal Porsgrunnselva bli et lakseeldorado fra Frier til Skotfoss.

DEL

Fiskekortsalget kommer i gang til neste år. Planen er å femdoble laksebestanden.

I dag hentes det opp mellom ett og to tonn med rødt kjøtt fra elva. Om ti år er målet å være oppe i ti tonn.

Det skal ikke koste stort heller. For to-tre hundrelapper kan du hale laks i en hel fiskesesong. Også dorging fra båt skal bli lov.

Fisking midt i byen

- Det som er litt spesielt er at du skal kunne stå midt i byen og fiske laks og sjøørret. Det er det ikke mange andre steder i Norge du kan. Først og fremst blir dette et tilbud til de som bor i Grenland, sier Petter Borgestad.

I løpet av vinteren er målet å etablere et elveeierlag, slik at arbeidet kan komme i gang for alvor. Kultiveringsplanen strekker seg fra Frier til og med Skotfoss, og omfatter blant annet en bygging av en laksetrapp ved Skotfoss. Det vil bedre laksens gytemuligheter, og øke den totale mengden av den svømmende delikatessen i Porsgrunnselva.

Driftsplan

En driftsplan for området har vært ute på høring, og nå gjenstår det å få fastsatt vedtektene for et elveeierlag. Til sammen 4-500 grunneiere er med på laksefesten. En av disse er altså Borgestad-bonden Petter Borgestad, som også har hatt hovedansvaret for å drive fram prosjektet. Grunneierne har også alliert seg med Grenland Sportsfiskere som i dag forvalter elvas minst hemmelige fiskeplass ved Klosterfoss.

- Det er ingen som gjør dette for å tjene penger. Derfor settes også fiskekortprisen såpass lavt. Det som måtte bli av overskudd, vil i hvert fall de første årene blir investert i å utvikle tilbudet og sette ut mer fisk. Det vil gå lang tid ført noen tar ut noe utbytte, sier Petter Borgestad.

Smoltanlegg

Tungen på vektskålen blir om Mattilsynet gir lov til å etablere et smoltanlegg ved Klosterfoss. Hvis det blir gitt grønt lys, kan sportsfiskerne raskt kunne merke en bedre fiskelykke.

- Smolten vil gå ut i elva og allerede neste år vende tilbake som fangstklar laks, sier Petter Borgestad.

Ikke helt på topp

Selv om målet med ti tonn fanget laks skulle bli nådd, er det fortsatt et stykke igjen til de beste lakseelvene i Sørøst-Norge. I Drammenselva og Numedalslågen blir det halt opp 18 tonn i løpet av en sesong, mens Mandalselva opererer med 15 tonn årlig.

- Dette er først og fremst ment som et tilbud for befolkningen i Grenland, men på sikt kan tilbudet kanskje også lokke til seg tilreisende, sier Petter Borgestad.

Artikkeltags