Politioverbetjent ved Grenland politistasjon, Skule Worpvik, sier Porsgrunn kommune tok kontakt i forkant av regjeringens lansering av ny strategi mot overdosedødsfall. Lanseringen skjedde i Stavanger onsdag, og kommunen hadde en representant til stede.

Bedre sammen

– Foreløpig har vi dialog om hvordan vi skal planlegge hva vi kan gjøre bedre sammen. Kommunen skal få den hjelpen vi kan gi, sier Worpvik.

Hva kan dere gi?

– Vi kan, i anonymisert versjon, gi fakta om de overdosene politiet har hatt befatning med, både overdoser som ender med dødsfall og de som overlever. Tallmaterialet er for lite til å kunne si noe om trender og ikke trender, men vi kan se på rutiner for hvordan overdoser blir håndtert på stedet, og varslingsrutiner, sier Worpvik.

Han sier politiet over tid har kjennskap til at overdoser ikke varsles fordi folk er redd for å komme i straffeansvar.

– Dette er fortsatt en problemstilling. Det kan være rusmisbrukere som er ukjente for politiet, som kan ta en overdose GHB, og som blir brakt til legevakta av bekjente, istedenfor å ringe ambulanse. Dette er blant områdene vi vil gå gjennom, for å se hva både vi og andre kan forbedre, sier Worpvik.

Hva er det typiske overdosedødsfallet i en by som Porsgrunn?

– Heroin. Metadon. Blanding med piller. Rusmisbrukere i dét sporet. Brukerne av de sterke morfinpreparatene er de mest sårbare for overdose.

– Vi har noe å hente

Kommuneoverlege Bjørnar Nyen sier regjering og helsedirektorat viser vilje til å ta nye grep for å forhindre overdoser, og han har god tro på et nytt lokalt prosjekt.

– Porsgrunn kommune har sagt ja til å være med i dette arbeidet, og det er sannsynligvis noe å hente for å unngå overdoser, sier Nyen.

Han skal bidra med en manuell gjennomgang av dødsfall i Porsgrunn.

– Flere instanser skal bidra med noe hver. Vi har en betydelig overdødelighet og det er viktig å se nærmere på det, sier Nyen.

Det er politisk uenighet om metoder. Det hjelper vel ikke med gode lokale tiltak hvis man får politisk nei fra sentralt hold?

– Endel av intensjonen med regjering og helsedirektorats nye strategi er en vilje til å gjøre noe i kommunene som er med i prosjektet. Overdosedødsfall er et betydelig problem og vi skal se på hva slags grep vi kan ta i Porsgrunn, sier kommuneoverlegen.

Han mener medikamentutdelingen som drives fra legevakta fungerer bra og han sier det drives et godt LAR-arbeid i Porsgrunn.

Porsgrunn kommune er tildelt statlige midler i form av en prosjektstilling.