Ransaket våpenmannens bolig tirsdag også

Politiet ransaket våpenmannens bolig flere timer mandag, og tirsdag var de på plass og gikk gjennom boligen i lange tider igjen.