Drømmen om en bybane i Grenland lever.

Til høsten er det planlagt å ha en demokjøring av bybanemateriell i Grenland og på Notodden. Kostnadene er beregnet til ca. 750.000 kroner, og Herøya Industripark var blant dem som ble spurt om støtte.

Industriparken var også med på å finansiere forprosjektet, som ble politisk behandlet i fjor høst - og har også sagt seg villig til å bidra i det videre arbeidet.

– Det er et positivt signal for oss og hele miljøet i Grenland at Herøya Industripark vil være med på dette, sier rådgiver Torstein Fjeld ved areal og transportavdelingen i Telemark fylkeskommune.

Styrke kollektivet

Bygge- og eiendomssjef Åse Himle ved Herøya Industripark sier de synes prosjektet er spennende.

– Vi er positive til en sånn demonstrasjon. Derfor vil vi støtte forsøket, sier hun. Industriparken er nemlig tilhenger av å frakte ressurser på spor.

– Det er snakk om bybane, og det snakkes om mulig godstrafikk. I begge tilfeller er Herøya en landingsplass, og vil være involvert i begge prosjektene, sier Himle.

Demokjøringen er planlagt i den såkalte mobilitetsuka 16-22. september, der hele Europa fokuserer på trafikk, byutvikling og bærekraft.

– Det handler om å styrke kollektivtrafikken, gangtrafikk og sykkeltrafikk og å redusere den stadig økende biltrafikken, sier Fjeld.

Tre til fire år

For målet med en bybane er nettopp å styrke kollektivtrafikken.

Fylkeskommunen mangler fortsatt en del penger. Alstom har fått en søknad om 200.000 kroner på sitt bord. Men selv om pengene kommer, er det ikke sikkert at demokjøringen kan gjennomføres.

– Vi er ikke garantert å få det til. Vi er avhengig av å frigjort et kombibanetogsett fra Tyskland, sier Fjeld.

Og det kan bli vanskelig. Der er bybane så populært at de sliter med å i det hele tatt produsere nok vogner.

Politisk har det vært debatt om bybaneprosjektet. Og litt av målet med demokjøringen, er å rydde opp i eventuelle misforståelser.

– De fleste som er i mot bybane vet ikke riktig hva som ligger i det. På denne måten får vi det litt ned på bakken. Folk får et realistisk forhold til dette, sier Fjeld.

Prosjektet er selvfølgelig avhengig av politisk støtte for å bli en realitet. Får de det, kan det gå raskt framover.

– Hvis vi får politisk aksept, kan en bybane være i drift tre til fire år etter, sier Torstein Fjeld.