Nå har partiveteranen fått med seg Telemark Venstre på å vedta en resolusjon han selv har skrevet, som krever at tanken snarest bør undersøkes grundig.

– Først og fremst vil vi at denne tanken skal undersøkes innvendig. Da må den tømmes først, men dette vil ikke Yara, sier Tornholm til PD. Tornholm tror ikke at roboten som Yara har tenkt å bruke til å undersøke tanken med, vil gjøre en god nok jobb. – Så vidt jeg skjønner, får denne roboten bare undersøkt en del av tanken, sier han. Han sier videre at han har valgt å innta samme standpunkt som Herøya Vel i denne saken.

– Det som kom fram på folkemøtet var skremmende. Det viste seg at ansvaret dersom det skulle skje en ulykke, er fordelt på hele ni forskjellige instanser. Jeg er sjokkert over at ansvaret er så pulverisert og fordelt på så mange.Porsgrunn Venstre har nå oversendt en interpellasjon til de andre partiene i bystyret, og saken vil dermed bli drøftet i neste bystyremøte, hvor de håper å få gjennomslag for sitt syn.I resolusjonen står det blant annet dette: «I dag blir sikkerheten i stor grad delegert til en rekke instanser, organisasjoner og avdelinger.

Det blir lagt stor vekt på egenkontroll. Telemark Venstre mener at dette ikke lenger er godt nok. En større grad av politisk styring og ansvarlighet er nødvendig. Den store ammoniakktanken på Herøya er et eksempel på dette. Alle instanser er oppmerksomme på den enorme katastrofen som kan inntreffe, dersom veggen i den 30 år gamle ståltanken skulle revne. Det må foretas en grundig konsekvens- og risikoanalyse, og gjøres tiltak som kan øke sikkerheten.»