Gå til sidens hovedinnhold

Tre kryss må samles i ett

Artikkelen er over 7 år gammel

Meny-innehaver på Moheim, Anders Hegna, har ventet i årevis på bedre kryssløsninger på fylkesvegen nedenfor butikken. Fylkesordføreren forstår problem og bekymring.

– Jeg vet at mange har vært opptatt av problematiske kryss her lenge, og jeg skjønner hvorfor. Som i mange vegsaker blir det en ferd videre, og jeg ser behovet på Moheim, sier fylkesordfører Terje Riis-Johansen.

Han rykket ut til Moheim like før påske, sammen med partikollega fra Sp Tore Buer. Som Anders Hegna ønsker Buer seg en ny løsning som kan samle tre vanskelige og dels farlige kryss til ett, og det betyr i praksis rundkjøring på fylkesvegen, rett nedenfor Statoil.

Trafikkaos og u-sving

– Vi opplever stadig trafikkaos her, mest om sommeren men ellers i året også, spesielt i rushtid på ettermiddagen. En god del bilister som kommer ut fra Statoil svinger til høyre på fylkesvegen og tar en u-sving i krysset ved avkjøringen til Movegen like nedenfor, for å komme i retning Porsgrunn. Det oppstår mange farlige situasjoner, sier Buer og Hegna.

Når u-svingerne plutselig får trafikk inn fra E18 midt imot, sier det seg sjøl at det kan smelle.

De tre kryssene er avkjøring og påkjøring til/fra handelsområdet på Moheim, til og fra Movegen, og av- og påkjøring til Bjørkedal. Kryssene ligger innenfor en strekning på bare noen hundre meter. Riis-Johansen er tungt inne i Bypakke Grenland. Finnes det ingen planer for å lage en sikrere og bedre trafikkløsning i dette området?

Prioritering i kommunen

– Dette avhenger for det første av interne prioriteringer i Porsgrunn kommune, og hvis bypakka skal inn i dette må vi se på rulleringen.

Hvor lang tid kan det minimum ta for å få laget en rundkjøring?

– Vi er noen år fram i tid, sier Riis-Johansen.

Anders Hegna har hørt at en rundkjøring er stipulert til 60 millioner kroner.

Tore Buer sier fylket og kommunen tidligere har gått sammen om å forskuttere trafikkløsninger. Kan det gjøres på Moheim?

– Jeg vet det er blitt gjort, men jeg kan ikke forskuttere forskuttering, sier Riis-Johansen.

– Det ble vedtatt en ny reguleringsplan for området her for noen få år siden. Da fikk jeg trua på at noe kunne skje, sier Hegna. Den gang var vegen inn til Moheim fra E18 riksveg, men nå er den fylkesveg, og derfor har Tore Buer koplet på fylkesordføreren.

– Det er penger som mangler, sier Buer.

Han mener det haster å få gjort noe med kryssene, også for å få på plass grunnlaget for boligbygging i Bjørkedal, og da må krysset og vegen sikres bedre.

– Dette har ikke noe med ny E18 å gjøre. Innkjørselen til Moheim og kryssene kommer til å være like farlige med ny E18, sier Buer.

Kommentarer til denne saken