Pensjonistene bruker senteret som sosialt samlingspunkt: – Holder «skroget» i gang

Flere ganger ukentlig møtes pensjonistgjengen på Sprek Fritid Porsgrunn. – Det blir nok to–tre timer hver gang, forteller Tor Nilssen.