Bjørn Nenseth og Ivar Brynhildsvoll var begge administrerende direktører i Miljøbil Grenland. De to gikk på dagen sist uke, kort tid etter at det ble annonsert en ny kurs for selskapet. Den offisielle versjonen er at direktøravgangene skjedde etter avtale med styret. Begge de to eks-direktørene stod oppført med lønninger på omkring én million kroner, i henhold til årsregnskapet.

Lagt på is

Planen var å produsere batterier og ferdigmontere elbiler. Dette er lagt på is. I stedet skal det satses på utvikling av batterier til elbiler.

Antall faste årsverk skal reduseres fra 38 til drøye 25. Prosessen med å si opp folk, er for lengst påbegynt.

Ny toppsjef er Bernt Ausland, som kom til direktørjobben fra sin stilling som økonomidirektør. Han sier at eierne står last og brast ved den nye strategien.

Det har ikke gått som ønsket for Miljøbil Grenland. For ett år siden varslet bedriften at de ville ha 200 ansatte i løpet av to år. Slik gikk det ikke.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Bjørn Nenseth når PD spør om hvorfor han sluttet så brått.

Nenseth har vært med å bygge opp miljøbilsatsingen og har lenge vært nærmest synonymt med varemerket Miljøbil Grenland.

Underskudd: 25 mill.

Selskapet praktiserer såkalt avvikende regnskapsår. Det ferskeste regnskapet er derfor fra 1. april 2009 til 31. mars 2010. Underskuddet var på 25 millioner kroner. Inntektene beløp seg til 15,5 millioner kroner, som stammer fra salg av pilotbatterier og utleie av hydrogenbiler.

– Miljøbil Grenland leverer produkter og tjenester til største eier, en omsetning som forutsettes å gi selskapet positivt resultat fremover, sier administrerende direktør Bernt Ausland.

Han legger til at selskapet er inne i en tid som er preget av tunge avgjørelser om oppsigelser. Likevel ser han lyst på fremtiden.

– Så snart nedbemanningen er unnagjort, har vi en god base for videre drift, sier han.

Eieren går inn

Miljøbil Grenland holder seg flytende takket være penger fra den største eieren, Tata Motors European TechCentre PLC. Britene gikk i 2008 inn med et konvertabelt lån på 30 millioner kroner.

Tata eier 71,69 prosent av aksjene i selskapet. Nest største aksjonær er Skagerak Energi. Også Grenland Industriutvikling (5,66 prosent) og kanadiske Electrovaya (6,42 prosent) er inne i selskapet.

I tillegg sitter Bellona og Vekst i Grenland med bagatellmessige eierinteresser på henholdsvis 0,38 og 0,75 prosent.