Gå til sidens hovedinnhold

Unge vet lite om cannabis-effekt

Artikkelen er over 6 år gammel

Helsesøstrene Stine Ødegaard og Elisabeth Ness Andersen mener ungdom ikke forstår de egentlige farene ved bruk av cannabis.

De to helsesøstrene driver til vanlig hasjavvenningsprogram i Porsgrunn, under tiltaket Rusfri Ungdom. I disse dager besøker de samtlige 9. klasser i Porsgrunn for å snakke om rus og psykisk helse.

– Vi har fokus på rusmidlene cannabis og alkohol. Ungdom trenger mer objektiv kunnskap på dette feltet, sier Ødegaard og Ness Andersen.

Målet med dialogkonferansene er at det skal virke forebyggende. Ifølge helsesøstrene er det cannabis som er mest utbredt blant porsgrunnsungdommen.

– Mange er av den oppfatning av at hasj er mer skadelig enn cannabis, som ofte omtales som «grønt». Sånn er det ikke, sier Ness Andersen, og forklarer at effekten av cannabis har inntatt en form for statusrus.

– Trenden er at de ser på «grønt» som mer positivt enn hasj. Det grønne har mer status enn det brune (hasj), som de tror er mer skadelig. Men man blir like psykotisk av begge stoffene.

Ifølge Ødegaard og Ness Andersen inneholder stoffene like mye THC (20 prosent), som påvirker fettcellene i hjernen. Dette kan gå utover hukommelsen, samtidig som det skaper en form for likegyldighet hos misbrukeren.

En annen grunn til at helsesøstrene ønsker å drive forebyggende og holdningsendrende arbeid, er den store graden av aksept rusmiddelet har blant ungdom.

– Veldig mange tar ikke så tungt på det. Det behøver ikke bety at de bruker det selv, men vi merker at det er veldig mange som har en stor aksept for at andre bruker det, sier helsesøstrene, som ønsker å endre dette.

I senere tid har de og oppdaget en økt bruk av psykedeliske stoffer som LSD, meskalin og piller blant unge på slutten av ungdomstrinnet. De mener dette understreker hvor skremmende ukritiske de kan være.

– Steg-modellen eksisterer ikke lenger. Nå begynner ungdom rett på sterke stoffer.

Fortsetter avvenning

Tiltaket Rusfri Ungdom er i gang med den tredje gruppen som skal gjennomføre det fortsatt ferske hasjavvenningsprogrammet.

Programmet ble startet opp av helsesøstrene Stine Ødegaard og Elisabeth Ness Andersen i fjor høst. De tar imot unge under 25 år som har et etablert rusproblem. Gruppeterapi og akupunktur er noe av det som brukes for å bekjempe abstinensene.

– 10-15 personer har vært innom oss. Gjennomsnittsalderen ligger på 22 år, sier Ødegaard.

Den avhengige blir henvist gjennom politi, barnevern, rusteam, Keops, NAV, DPS eller bekymrede foreldre.

– Men noen kommer også på eget initiativ, sier helsesøstrene som er avhengig a samarbeidspartnere for rekrutteringen til programmet.

For de under 18 år, tilbyr Rusfri Ungdom individuelle samtaler.

– Vi ønsker ikke at de skal skaffe nye kontakter gjennom mer etablerte misbrukere.

Så lang har 50 prosent gjennomført det ett år gamle programmet. Helsesøstrene forteller at mange av de som hoppet av, la seg inn på profesjonell rusavvenning.

– Enkelte oppdager at de må ha sterkere behandling.

Kommentarer til denne saken